Գիտություն /

Գիտական հոդվածների ժողովածուներ

Տեղեկատվություն
cover
2019

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796:06
ԳՄԴ 75
Ֆ 525
ISBN 978-9939-1-0945-9

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Գրիգորյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • դոցենտ Մ.Ռ.Ասատրյան
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • ասիստենտ Ա.Մ.Գաբրիելյան,
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ.Ղ.Գեղամյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Գ.Գալտագազյան,
 • դոցենտ Յու.Գ.Գրիգորյան
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ.Գալիցին,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ.Կ.Զաքիրյանով,
 • բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ.Գ.Խաչատրյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա.Լ.Հակոբյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ե.Ս.Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ս.Հ.Հովեյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Գ.Մանոլակի,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ս.Մարտիրոսյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գ.Լ.Նալբանդյան,
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • Ա.Ռ.Նուշիկյան
 • պրոֆեսոր Ռ.Դ.Շառոյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Չատինյան,
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Տ.Ռ.Պետրոսյան,
 • Ա.Լ.Ջուլֆալակյան,
 • Գ.Մ.Սահակյան,
 • Ա.Գ. Սարգսյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Գ.Գ.Սարգսյան,
 • պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Շ.Ա.Սաֆարով,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Գ.Սեյրանով,
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա.Գ.Ստեփանյան,
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ.Ս.Ստեփանյան,
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))

cover
2018

Նվիրվում է Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
Ֆ 525
ISBN 978-9939-1-0826-1

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Գրիգորյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ.Մ.Աբելյան
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • դոցենտ Մ.Ռ.Ասատրյան
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • դոցենտ Յու.Գ.Գրիգորյան
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ա.Ռ.Դանիելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ.Գալիցին (ք.Խաբարովսկ),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ.Կ.Զաքիրյանով (Ղազախստան),
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Ա.Գ. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ե.Ս.Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ս.Հ.Հովեյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Վ.Մ.Մամաջանյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ս.Մարտիրոսյան,
 • պրոֆեսոր Ռ.Դ.Շառոյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Չատինյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Ղազարյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Գ.Մանոլակի (Մոնղոլիա),
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • Ա.Ռ.Նուշիկյան
 • Գ.Մ.Սահակյան
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Գ.Գ.Սարգսյան,
 • պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Շ.Ա.Սաֆարով (Տաջիկստան),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Գ.Սեյրանով (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Ա.Գ.Ստեփանյան,
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))

Գիտաժողովի ծրագիր

cover
2017

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
ISBN 978-9939-1-0590-1

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Գրիգորյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Լ. Բուտուլով (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Բուրյակին (ք.Մոսկվա),
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հ.Ղարագյոզյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Ղազարյան,
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Լ.Ա. Սամվելյան,
 • Ա.Ռ.Նուշիկյան
 • Ա.Գ.Սարգսյան
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))

cover
2017

Ժողովածուն ներառում է ԱՊՀ 6 պետությունների և 3 արտերկրների 77 մասնակիցների 56 գիտական հոդված, որոնք նվիրված են ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային մարզման, ադապտիվ և վերականգնող ֆիզիկական կուլտուրայի, առողջ կենսակերպի հոգեբանական խնդիրների լուսաբանմանը:

Ժողովածուի նյութերը կարող են օգտակար լինել սպորտի հոգեբանության մասնագետներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստության համակարգը սպասարկող անձնակազմին:Նյութերը հրատարակվում են հեղինակային խմբագրությամբ:

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Բաբայան Հ.Ա., հ.գ.թ. պրոֆեսոր
 • Ղազարյան Ֆ.Գ. մ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Չատինյան Ա.Ա., մ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Ստեփանյան Ա.Գ., հ.գ.թ. դոցենտ
 • Գեղամյան Վ.Ղ., հ.գ.թ. ասիստենտ
 • Գևորգյան Ն.Է., հ.գ.թ. ասիստենտ
 • Գրիգորյան Ս.Վ., բ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Հակոբյան Լ.Ս. , մ.գ.դ. պրոֆեսոր

Գիտական հոդվածների ժողովածու

cover
2016

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 37.013:796:06
ԳՄԴ 74. 00+75
ISBN 978-9939-1-0392-1

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Ս.Իսպիրյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Լ. Բուտուլով (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Բուրյակին (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Գ. Գալստյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Գ. Գրիգորյան,
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • Ա.Ս. Հովսեփյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Ղազարյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հ. Ղարագյոզյան,
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • Գ.Մ. Սահակյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Լ.Ա. Սամվելյան,
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))