Ֆակուլտետներ /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

2003թ. ինստիտուտի «Մանկավարժական» ֆակուլտետի հիման վրա ստեղծվեց «Մարզաառողջարարական» ֆակուլտետը, որի դեկան ընտրվեց պրոֆեսոր Անահիտ Ալբերտի Հարությունյանը:

2016թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը վերանվանվեց Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ՝ դառնալով հիմնադրամ: Տեղի ունեցան նաև կառուցվածքային փոփոխություններ: «Մարզաառողջարարական» ֆակուլտետը վերանվանվեց «Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի:

Ֆակուլտետն այժմ ղեկավարում է մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Էդգար Գալտագազյանը:

Ֆակուլտետը ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտությանը զուգահեռ պատրաստում է կինեզիոլոգներ և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետներ:

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում սովորում է 571 ուսանող, որից

    - պետական պատվերով` 94, որից 3 արտերկրի ուսանող

   - վճարովի հիմունքներով` 477, որից 8 արտերկրի ուսանող:

ASIPC

Էդգար Գալտագազյան

  Ծննդյան ամսաթիվ` 10.03.1983
  Հեռ.` +374553310 1-51
  Էլ. Փոստ` fdatfaculty@yahoo.com

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթությունը

 • 2000-2004` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Որակավորում` Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժ, սամբոյի մարզիչ
 • 2004-2007` Ասպիրանտուրա - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
 • 2008-2010` Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրա
  Որակավորում` հանրային կառավարման մագիստրոս
 • 2013` դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2006-ից մինչ այժմ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոնը` Ըմբշամարտի ամբիոնում դասախոս
 • 2009-2016` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոնը` Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար
 • 2017` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
  Պաշտոնը` Ըմբշամարտի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
 • 2018` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
  Պաշտոնը` ՖԴԱՏ ֆակուլտետի դեկան

Գիտական աշխատություններ

 • Հեղինակ է շուրջ 20 գիտական աշխատանքների, մեթոդական և ուսումնական ձեռնարկների ու չափորոշիչների: Գիտական աշխատանքները նվիրված են ըմբշամարտի տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանը