• 1
 • 2
 • 3
 • 4
ASIPC
 • ՀՖԿՍՊԻ
 • 70 տարեկան
ASIPC
 • ՀՖԿՍՊԻ
 • 70 տարեկան
ASIPC
 • ՀՖԿՍՊԻ
 • 70 տարեկան
ASIPC
 • ՀՖԿՍՊԻ
 • 70 տարեկան

Հայտարարություններ

2016-2017 ուսումնական տարվա երիտասարդ դասախոսների դասընթացների ծրագիրը և ժամանակացույցը:
Դասախոսությունների սկիզբը` ժամը 14-30-ին, թիվ 92 լսարանում
Ավելին...
Սույն թվականի հոկտեմբերի 3-ից Ֆիզիոլոգիայի և սպորտային բժշկության ամբիոնում վերսկսվել են ֆիզիոլոգիայի լաբորատոր աշխատանքները, որոնք վերաբերում են կենսաէլեկտրական հոսանքներին:
Ավելին...
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է 2016-2017 թթ. ասպիրանտուրայի ընդունելություն ԺԳ.00.02 թվանիշով «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա) մասնագիտությամբ` անվճար հիմունքով, առկա, հեռակա ուսուցմամբ:
Ավելին...
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում կազմակերպվում են մերսման և առողջարարական դասընթացներ:
Ավելին...
Հայտարարություն
ՍԹ սեպտեմբերի 26-ին, ժամը 12 50-ԻՆ, Ֆիզիոլոգիայի և սպորտային բժշկության ամբիոնի լաբորատորիայում տեղի կունենա սեմինար, որին կմասնակցեն Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի 4-րդ և 5-րդ խմբերի ուսանողները: Դասը վարելու է Մելինե Հովհաննիսյանը: Սեմինարի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 21-րդ դարի ժառանգական հիվանդությունների հետ:


2014 թվականին Հայաստանը անցում է կատարել Կուտակային կենսաթոշակային համակարգին:
Կենսաթոշակային բարեփոխումներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ՀՀ ԿԲ Ֆինանսներ բոլորի համար կայքը` abcfinance.am:

 

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name