Լեզուներ /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է 1945 թվականին` բուհի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Մարկ Լևինը:

Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են Անահիտ Ղազարյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քնարիկ Չերնովան, դոցենտ Ստելլա Ալավերդյանը:

Աշխատած դասախոսներից հիշատակման են արժանի Սեդա Ասլանյանը, Լյուբով Եղիազարյանը, Նորա Վարդանովան, Ռոզա Տեր-Մարգարյանը, Կարինե Դանիելյանը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հանրահայտ դանթեագետ Ռուբեն Ղուլյանը:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է 100-ից ավել գիտամեթոդական աշխատանքներ, սպորտին վերաբերող գեղարվեստական տեքստերի 8 ձեռնարկ, 6 մեթոդական ցուցումներ, մեթոդական հանձնարարականներ:

ASIPC

Սահակյան Գայանե

  Ծննդյան ամսաթիվ` 02.05.1959
  Հեռ.` 010 55 33 10 1-53

Կրթությունը

 • 1976-1981` Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան)
  Որակավորում - ռուսաց լեզվի և գրականության և անգլերենի մասնագետ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 1983-1985` Երևանի պետական համալսարան
  Պաշտոն - օտարերկրացիների նախապատրաստական ֆակո ւլտետ, միջազգային կապերի բաժնի պետ
 • 1970 – 2000` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Լեզուների ամբիոնի վարիչ, անգլերենի դասախոս
ASIPC

Բադասյան Ալվարդ

12.07.1952 թ.

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Հունանյան Նարինե

13.04.1983թ.

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Սաֆարյան Սիրանուշ

09.12.1965թ.

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Բարսեղյան Անահիտ

03.01.1966թ.

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Զեմֆիրա

20.08.1948թ.

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Ինեսսա

25.10.1961թ.

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գարգալոյան Լիլիթ

01.01.1947թ.

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Մարության Արաքսի

24.02.1978թ.

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Դանիելյան Նելլի

30.08.1950թ.

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Աշխեն

01.09.1974թ.

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Անի

16.02.1988թ.

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Բաբայան Աննա

27.01.1983թ.

լաբորանտ

Առկա ուսուցում, Կրեդիտամոդուլային ուսուցում և հեռակա ըստ հաստատված ծրագրերի

 1. Հայոց լեզու
 2. Ռուսաց լեզու
 3. Օտար լեզու (անգլերեն)

Մագիստրատուրա (1 կիսամյակ)

 1. Անգլերեն (թարգմանության հիմունքներ)

 1. Լ.Յու.Չանչուրյան, Ա.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ս.Մարության - "English" (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2011
 2. Գ.Մ. Սահակյան, Ա.Ս. Հովսեփյան - "English" (լրացուցիչ նյութեր` մագիստրոսների ինքնուրույն աշխատանքի համար), Երևան, 2012
 3. Л.А. Гаргалоян, З.М. Григорян - Языковые упражнения и игры по русскому языку (методическое пособие), 2012
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Հայոց լեզու և գրականություն)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Ռուսաց լեզու)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)
Մագիստրատուրայի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)

Խոսքային գործունեության ակտիվացման ուղիները