Լեզուներ /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է 1945 թվականին` բուհի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Մարկ Լևինը:

Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են Անահիտ Ղազարյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քնարիկ Չերնովան, դոցենտ Ստելլա Ալավերդյանը:

Աշխատած դասախոսներից հիշատակման են արժանի Սեդա Ասլանյանը, Լյուբով Եղիազարյանը, Նորա Վարդանովան, Ռոզա Տեր-Մարգարյանը, Կարինե Դանիելյանը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հանրահայտ դանթեագետ Ռուբեն Ղուլյանը:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է 100-ից ավել գիտամեթոդական աշխատանքներ, սպորտին վերաբերող գեղարվեստական տեքստերի 8 ձեռնարկ, 6 մեթոդական ցուցումներ, մեթոդական հանձնարարականներ:

ASIPC

Սահակյան Գայանե

  Ծննդյան ամսաթիվ` 02.05.1959
  Հեռ.` 010 55 33 10 1-53

Կրթությունը

 • 1976-1981` Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան)
  Որակավորում - ռուսաց լեզվի և գրականության և անգլերենի մասնագետ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 1983-1985` Երևանի պետական համալսարան
  Պաշտոն - օտարերկրացիների նախապատրաստական ֆակո ւլտետ, միջազգային կապերի բաժնի պետ
 • 1970 – 2000` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Լեզուների ամբիոնի վարիչ, անգլերենի դասախոս
ASIPC

Բադասյան Ալվարդ

12.07.1952 թ

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Հունանյան Նարինե

13.04.1983թ

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Ավետիսյան Նաիրա

05.09.1965թ

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Սաֆարյան Սիրանուշ

09.12.1965թ

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Քեշիշյան Ծովինար

22.12.1954թ

Հայոց լեզվի դասախոս

ASIPC

Բարսեղյան Անահիտ

03.01.1966թ

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Զեմֆիրա

20.08.1948թ

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Ինեսսա

25.10.1961թ

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Գարգալոյան Լիլիթ

01.01.1947թ

ռուսաց լեզվի դասախոս

ASIPC

Հովսեփյան Աննա

24.04.1974թ

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Մարության Արաքսի

24.02.1978թ

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Դանիելյան Նելլի

30.08.1950թ

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Անի

16.02.1988թ

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Սամվելյան Լուսնհատ

20.03.1945թ

անգլերեն լեզվի դասախոս

ASIPC

Խաչատրյան Սոֆա

16.03.1991թ

լաբորանտ

ASIPC

Բեգլարյան Անժելա

12.06.1986թ

ավագ լաբորանտ

Առկա ուսուցում, Կրեդիտամոդուլային ուսուցում և հեռակա ըստ հաստատված ծրագրերի

 1. Հայոց լեզու
 2. Ռուսաց լեզու
 3. Օտար լեզու (անգլերեն)

Մագիստրատուրա (1 կիսամյակ)

 1. Անգլերեն (թարգմանության հիմունքներ)

 1. Լ.Յու.Չանչուրյան, Ա.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ս.Մարության - "English" (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2011
 2. Գ.Մ. Սահակյան, Ա.Ս. Հովսեփյան - "English" (լրացուցիչ նյութեր` մագիստրոսների ինքնուրույն աշխատանքի համար), Երևան, 2012
 3. Л.А. Гаргалоян, З.М. Григорян - Языковые упражнения и игры по русскому языку (методическое пособие), 2012
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Հայոց լեզու և գրականություն)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Ռուսաց լեզու)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)
Մագիստրատուրայի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)

Խոսքային գործունեության ակտիվացման ուղիները