Դիմորդին /

Պահանջվող նորմատիվներ

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն (ԸՖՊ)

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53